Overleden

Op 8 juni jl. is ons erelid H.D. Dijkstra , voor iedereen Ome Henk ,  op 91 jarige leeftijd overleden.

Henk en zijn vrouw Annie zijn  vanaf 1975 tot 1997 als actieve leden verbonden geweest aan de Zaanse Ruiters .  Ome Henk die bevriend was met de familie Beerepoot  wierp zich op  als begeleider van de ons bekende Mieke Beerepoot . Ome Henk reed Mieke naar  wedstrijden en trainingen van de Zaanse Ruiters . Na enkele jaren was Mieke zelfstandig en begeleidde Henk de op Krommeniedijk woonachtige Corinne Boschman . Het was de periode dat de Zaanse ruiters net verhuisd waren van Krommenie naar het huidige terrein te Wormerveer . Met vereende krachten is toentertijd het oude clubhuis “Veerhuis” genaamd meeverhuisd naar Wormerveer .  Al vrij snel stond er een zeer actieve groep werkers op en onder de begenadigde leiding van onze voorzitter toen de heer Ben Brinkman is het plan ontstaan om een overdekte manege te ontwikkelen . Ome Henk die als bode bij de gemeente Zaandam werkzaam was heeft absoluut een dikke bijdrage geleverd want de vergunning was vrij snel afgegeven . Om de financiën bij elkaar te krijgen zijn er allerlei  certificaten uitgegeven . Zo kon men een stenencertificaat kopen of een spantencertificaat van 100 gulden . Ook obligaties aan toonder werden uitgegeven . Men leende dan 1000 gulden rentevrij aan onze vereniging en ieder jaar werden er dan een aantal uitgeloot die hun “lening” terug kregen. Henk deed zijn uiterste best om het meeste geld op te halen en een spannende strijd met Thea Both ( toen nog Thea  Weel) werd in zijn voordeel beslecht !!  Samen met Thea kreeg Henk een  rondrit in de koets  aangeboden bij het slaan van de eerste paal . Op deze eerste paal zit een loden pijp vastgemaakt met namen van alle deelnemers die een bijdrage hebben geleverd. Met medewerking van de Ber van der Moolen die financieel garant stond en de familie Seignette die het bouwkundige deel voor hun rekening nam is op 20 november 1982  onze manege door H.K.H. Prins Bernard geopend . Henk was trots als een Pauw en ontfermde zich direct over de kantine .  Jaren lang leverde Henk en zijn team  een stevige financiële bijdrage !! Henk was onvermoeibaar. Eerst organiseerden de Zaanse Ruiters nog een jaarlijks terugkerend concours  op het ijsbaan terrein te Assendelft . Dat was ieder jaar weer een mega succes maar ook mega veel werk . Het maakt Henk niets uit hij denderde maar door. Iedere zaterdag ging hij met zijn auto op pad om oud papier en ijzer voor de vereniging op te halen. Ook op sportief gebied stond Henk zijn mannetje toen hij ging mennen . Van Jaap Prins kreeg hij zijn eerste men lessen en al snel werd er ook een paard aangeschaft . Henk was een echte doorzetter en bereikte zelfs het Nederlands kampioenschap Z dressuur te Ermelo  . Dit alles  had hij nooit kunnen doen en  bereiken zonder de steun van tante Annie . Annie ging mee , stond in de kantine ,  kortom Annie stond altijd aan zijn zijde . Na zijn pensionering besloten Henk en Annie in 1998 te verhuizen naar Laren Gelderland . Ook daar waren beiden zeer actief . Henk organiseerde mendagen , wedstrijden , beurzen , kasteelritten , paasmarkten nou noem maar op . Het lopen ging Henk de laatste jaren slecht af en Annie werd vergeetachtig . Zo’n twee jaar geleden hebben ze nog hun 65 jarig huwelijk kunnen vieren hoewel dat ook bijna niet door kon gaan vanwege Annie haar broze gezondheid . “ Annie” niet zeuren zei HENK  !! Typisch Henk . De laatste maanden waren zeer zwaar . Annie was al enkele maanden ondergebracht in een verzorgingstehuis . Het alleen zijn viel Henk bijzonder zwaar helemaal toen hij vanwege Corona niet meer bij zijn Annie op bezoek mocht . Henk die alles aan kon  is van verdriet gestorven…….. De Zaanse Ruiters zijn Henk en Annie bijzonder dankbaar voor wat ze voor de vereniging hebben gedaan  en er is namens de vereniging dan ook een prachtig rouwstuk bezorgd . Henk, het ga je goed en voor Annie hopen we dat ze nog vele jaren een goede verzorging krijgt .

Correspondentieadres: fam. Droogh, Respolhoek 6, 7274 EM Geesteren, T,a,v, fam. Dijkstra