Mennen

Zaanse_Ruiters_mennen

Lestijden:

woensdagavond 18.30 tot 21:30 uur

Graag een kwartier voor aanvang van de menlessen geen rijpaarden meer in de bak en het gangpad. Dit voor ieders veiligheid
Als je niet naar de les kunt komen ben je verplicht je tijdig af te melden bij:
Theo Beers, tel.: 06-51 64 86 95
Mocht u interesse hebben in lessen, dan kunt u contact opnemen met:
Theo Beers tel.: 06-51 64 86 95