Mennen

Zaanse_Ruiters_mennen

Lestijden:

woensdagavond 19:00 tot 21:30 uur
vrijdagavond 19:00 tot 21:00 uur
Graag een kwartier voor aanvang van de menlessen geen rijpaarden meer in de bak en het gangpad. Dit voor ieders veiligheid
Als je niet naar de les kunt komen ben je verplicht je tijdig af te melden bij:
Theo Beers, tel.: 06-51 64 86 95
Mocht u interesse hebben in lessen, dan kunt u contact opnemen met:
Theo Beers tel.: 06-51 64 86 95

Medewerkersrooster:

Alle leden worden ingeroosterd voor werkzaamheden.
Het medewerkersrooster staat in het submenu onder het kopje vereniging.