Contributie

Contributie tarieven Zaanse Ruiters

Paarden- en Menleden Per 1-1-2019

(Jaarlijks bedrag)

Startkaartlid (incl. administratie) € 42,=
Accommodatielid (ongelimiteerd bakgebruik)

Incl. verzekering, administratie en fonsje.  Excl. afdracht KNHS

€231,80
Volledig lid (ongelimiteerd bakgebruik + 1 keer per week les)

Incl. verzekering, administratie en fonsje.  Excl. afdracht KNHS

€334,80
Ponyleden 

Voor minderjarigen is het alleen toegestaan vrij te rijden bij de vereniging onder toezicht van een ouder, verzorger of andere meerderjarige.

 Per 1-1-2019

(Jaarlijks bedrag)

Startkaartlid € 42,=
Accommodatielid (ongelimiteerd bakgebruik)

Incl. verzekering, administratie en fonsje.  Excl. afdracht KNHS

€195,50,-
Volledig lid (ongelimiteerd bakgebruik + 1 keer per week les)

Incl. verzekering, administratie en fonsje.  Excl. afdracht KNHS

* De eerste 2 jaar van het lidmaatschap zal €250,50 kosten. Daarna wordt overgegaan op het bedrag van €285,50

€285,50,- *
Donateur €54,10

(Jaarlijks bedrag)

Wat bieden wij onze leden naast het lidmaatschap nog meer:
Leden hebben korting op het startgeld bij deelname aan wedstrijden van de Zaanse Ruiters.

Een aantal keer per jaar organiseren we voor leden van de Zaanse Ruiters, clinics van bekende ruiters/instructeurs, gastinstructie en een clubkampioenschap.
Daarnaast worden kring-, regio- en nederlands- kampioenen gehuldigd tijdens onze ALV.
Gezellige concoursen en kur op muziek dagen en veel meer!

Werkzaamheden:
Startkaartleden worden in 2019 1 dagdeel per jaar ingeroosterd op een evenement. Uiteraard is vrijwillige opgave/hulp altijd welkom. Wilt u dit niet dan kunt u uw dagdeel afkopen voor €25,-.
Om de kosten, voor gebruik van onze accommodatie en de verenigingslessen van onze top-instructeurs, zo laag mogelijk te houden wordt van de accommodatieleden en de leden met lessen in hun pakket verwacht dat ze 2 dagen per jaar (of 4 dagdelen) werkzaamheden verrichten. (meer mag vrijwillig altijd). Wilt u dit niet dan kunt u uw dagdeel afkopen voor €25,-.

Tarieven KNHS
Als u wedstrijden rijdt bij de KNHS zijn er kosten die de KNHS aan u berekent. U kunt hun site bezoeken voor de juiste informatie.

Optioneel Entreegeld.
U kunt er voor kiezen om eenmalig entreegeld te betalen (alleen geldig voor accommodatie/les leden). Je hebt dan wel of geen deelneming in de vereniging mocht die ooit ophouden te bestaan. Entreegeld is eenmalig. Herintredende leden (die al eerder entreegeld hebben betaald) betalen geen nieuw entreegeld. Een tweede gezinslid krijgt 10% korting. Dit geldt niet voor startkaartleden.