algemene ledenvergadering dinsdag 29 oktober

Beste Leden,

Graag herinneren wij jullie aan de algemene ledenvergadering, welke plaatsvindt op dinsdag 29 oktober om 20.00 uur.  Babet Brinks zal tijdens deze avond een presentatie geven, en vertellen over de mogelijkheden die zij voor de vereniging ziet.

De agenda voor de vergadering is als volgt;

  • opening
  • binnengekomen stukken
  • notulen voorjaar vergadering 2019
  • presentatie Babette Brinks
  • bestuurszaken
  • mededelingen commissies
  • huldigen kampioenen
  • rondvraag/wvttk
  • sluiting

Tijdens deze avond vervallen de lessen en zijn de rijhallen gesloten. Wij hopen jullie allen te zien op dinsdag 29 oktober! Mocht u toch te zijn  verhinderd, ontvangen wij graag een afbericht.

De overige stukken zijn per mail aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur